โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

อนุบาล
สามัญ  อนุบาล 1-3  คลิกดูรายละเอียด
Early Years Intensive English Program (IEP)  PreK – K3  คลิกดูรายละเอียด
International Program (Nursery-Reception)  คลิกดูรายละเอียด

ประถมศึกษา
สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกดูรายละเอียด
Intensive English Program (IEP) Grade 1-6 คลิกดูรายละเอียด
International Program (Year 1 -6) คลิกดูรายละเอียด

มัธยมศึกษา
สามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกดูรายละเอียด
Intensive English Program (IEP)   Grade 7-9  คลิกดูรายละเอียด
International Program  Year 7-9  คลิกดูรายละเอียด

 

 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับก่อนประถมศึกษา 
สามัญ    อ.1 – อ.3
Early Year Program  PreK – K3
ระดับประถมศึกษา
สามัญ  ป.1 – ป.6
Intensive English Program (IEP)   G1 – G6
ระดับมัธยมศึกษา
สามัญ  ม.1 – ม.6
ม.4   เปิดรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์   ศิลป์คำนวณ   ศิลป์ภาษา
Intensive English Program (IEP)  G7 – G9

หลักสูตรสหราชอาณาจักร
Pensmith STEM International
ระดับก่อนประถมศึกษา
Nursery – Reception
ระดับประถมศึกษา
Year 1 – Year 6
ระดับมัธยมศึกษา
Year 7 – Year 9

 

Pensmith STEM International  หลักสูตรสหราชอาณาจักร ผนวกกิจกรรมการเรียนแผนใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติโครงงาน STEM  สอนโดยครูต่างชาติที่มีความรู้และประสบการณ์ (วุฒิครูโดยตรง)

คลิกดูรายละเอียด

October Course 2017

ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม เด็ก ๆ ก็มาสนุกที่โรงเรียนได้
– เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
– ทำกิจกรรมสนุก ๆ ได้ความรู้
– ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพัฒนาการที่ดี

รับนักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 / Pre-K – K3
เปิดสอน 2 – 20  ตุลาคม 2560  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท เท่านั้น (รวมอาหารว่างและอาหารเที่ยง)

สมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์