กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

โรงเรียนจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประจำ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน หรือ เปิดโลกทัศน์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ตกทอดกันมา หรือค้นพบสิ่งใหม่ๆ เพื่อโลกอนาคต

Jal & Mikke School Tour

ตลาดนัดอาชีพ

งานวิทย์ในอาเซียน อนุบาล

โซดาซู่ซ่า อนุบาล

เมล็ดถั่วเต้นระบำ อนุบาล

ขวดเป่าลูกโป่ง อนุบาล

เปลี่ยนไข่สุกให้เป็นไข่ดิบ อนุบาล

ออกแบบสร้างทางเดิน อ.3

Planting Vegetable PreK – K3

ปลูกผัก อ.1-3

หน้ากากเพื่อนรัก อ.1

เรียนภาษาจีน อนุบาล

ทักษะการสังเกตุ อ.3

กายวิภาค กบ 

เขียนบันทึก 

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

คิดถึงในหลวง ทำดีอย่างในหลวง

ปาร์ตี้วันเด็ก แผนกอนุบาล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อนุบาล)

ซ้อมหนีไฟ

นักวิทยาศาสตร์น้อย

Science Show 2016

กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ 2559

มหกรรมวิทยาศาสตร์ (อนุบาล)

นิทรรศรัตนโกสินทร์ (มัธยม)

นิทรรศรัตนโกสินทร์ (ประถม)

โครงงานวิทยาศาสตร์ (มัธยม)

ค่ายลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ประถม)

ค่ายลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (มัธยม)

กิจกรรมวันเยาวชน 2559

กิจกรรมเรียนคณิตให้สนุก (มัธยม)

กิจกรรมวันอาเซียน 2559

สายสัมพันธ์อนุบาล